Innovation for Crafted Living

Healthy Living

‘สุขใจ’อุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

‘สุขใจ’อุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตปลอดภัยและง่ายขึ้น อุปกรณ์อัจฉริยะที่ตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คนในครอบครัวและผู้ดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือล้มลง ระบบจะทำการตรวจสอบการล้มและส่งสัญญาณไปยังระบบส่วนกลาง เพื่อแจ้งไปยังโรงพยาบาลและคนในครอบครัวได้ และยังมีระบบขอความช่วยเหลือหลือฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียว

Address

บริษัท อาตาปี จำกัด
103/10 พหลโยธิน 14 พหลโยธิน แขวง/ตำบล สามเสนใน
เขต/อำเภอ พญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400