Innovation for Crafted Living

Healthy Living

สครับสปาขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิงและดาหลา

Absorbent spa scrub made from ginger and dalan fibers

สครับสปาขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิงและดาหลา
Absorbent spa scrub made from ginger and dalan fibers

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม สครับสปาขัดผิดจากไยขิงและดาหลา โดยนำกากเหง้าขิงที่ผ่านกระบวนการผลิตขิงผงสำเร็จรูป หรือต้นดาหลา มาผ่านกระบวนการรีฟลักซ์ (Reflux) และไฮโดรเทอร์มัล (Hydrothermal) เพื่อให้เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นสครับขัดผิว ทำการศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุดูดซับและการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ โดยการทดลองแบบกะ (Batch) เตรียมสครับขัดผิวชนิดดูดซับจากเส้นใยขิง หรือต้นดาหลา และนำมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับสปาต่อไป

Address

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 นครราชสีมา แขวง/ตำบล ดุสิต
เขต/อำเภอ เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10300