Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

สครับฟักข้าวรังไหม

สครับฟักข้าวรังไหม

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง สครับฟักข้าวรังไหมที่ใช้ปรัชญา Lean (ลีน) คือการทำน้อยแต่ได้มาก เป็นการเพิ่มมูลค่าของฟักข้าวโดยนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้า และได้พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงโดยนำมาชุบกับรังไหมสีทองซึ่งมีคุณสมบัติในการดูแลผิว ไม่ทำให้ผิวแห้ง แต่รังไหมสีทองมีขนาดเล็กใช้ไม่สะดวกจึงมีการนำสารสกัดจากรังไหมสีทองผสมกับฟักข้าว และเคลือบบนรังไหมสีขาวที่มีขนาดใหญ่กว่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม พกพาได้ง่ายใช้สะดวก  

Address

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
33 9 แขวง/ตำบล โคกสลุด
เขต/อำเภอ บางกระทุ่ม จังหวัด พิษณุโลก 65110

Tel

0806719789

Social media