Innovation for Crafted Living

Healthy Living

วีฟล็อกซ์

วีฟล็อกซ์

นวัตกรรมที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น Levofloxacin เป็นยาปฏิชีวนะออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มีดัชนีการรักษากว้าง มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ทั้ง Gram-positive bacteria และ Gram-negative bacteria รวมทั้ง Atypical respiratory pathogens ยาที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีการคิดค้นพัฒนายา VEFLOX ขึ้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ซึ่งมีประสิทธิผลและความปลอดภัยเท่าเทียมกับยาต้นแบบ ทำให้ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงยาได้มากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น

Address

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)
1/1 คู้บอน แขวง/ตำบล คันนายาว
เขต/อำเภอ เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230