Innovation For Economic

Lifestyle

วัสดุนาโนคาร์บอนเชิงฟังก์ชัน : เปลี่ยนใบไม้สู่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า

วัสดุนาโนคาร์บอนเชิงฟังก์ชัน : เปลี่ยนใบไม้สู่อุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้า

นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสิ่งเหลือใช้ โดยคิดค้นการแปลงใบไม้เป็นวัสดุนาโนคาร์บอนเชิงฟังก์ชัน ซึ่งประกอบด้วยคาร์บอนและเจือด้วยไนโตรเจน มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจำนวนมาก วัสดุนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในด้านอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้จากการเกษตร พร้อมกับลดการเผาไหม้เพื่อทำลายใบไม้ได้อีกด้วย เช่น วัสดุนาโนคาร์บอนสำหรับขั้วของตัวเก็บประจุยิ่งยวด มีค่าความหนาแน่นพลังงานสูง และขยายช่วงทำงานได้ถึง 3.5 V ซึ่งประสิทธิภาพที่ดีกว่าในท้องตลาด

Address

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กรุงเทพฯ
ฉลองกรุง แขวง/ตำบล ลาดกระบัง
เขต/อำเภอ ลาดกระบัง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520