Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่

ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการสูบบุหรี่

นวัตกรรมเพื่อการมีสุขภาพดี การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคมมากมาย ปัจจุบันมีวิธีการเลิกบุหรี่หลายวิธี เช่น การหักดิบ การหันเหพฤติกรรมโดยออกกำลังกายร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน แต่ได้ผลเพียงร้อยละ 30-40 เท่านั้น การรักษาด้วยยาเลิกบุหรี่คือ Bupropion HCL ก็มีราคาแพงมาก ประชาชนทั่วไปไม่สามารถซื้อได้ จึงเกิดแนวคิดเลิกบุหรี่โดยการใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาว โดยทำให้เป็นผงสารสกัดแห้งด้วยวิธีการระเหยแห้ง (freeze drying technique) นำไปผลิตเป็นลูกอม ร่วมกับสารประกอบอื่นๆ บรรจุเป็นแผงพกติดตัวได้ หยิบใช้สะดวก ช่วยให้ลดการใช้บุหรี่ จนกระทั่งเลิกบุหรี่ได้

Address

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
155 อาคาร A อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 2 2 แขวง/ตำบล แม่เหียะ
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100

Tel

0862245466

E-mail

licensing@step.cmu.ac.th

Social media