Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ

ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบไปด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีและปลอดภัย ลิปสติกแท่งใสที่ประกอบด้วยสารกันแดดที่มีความคงตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและไม่เกิดเหงื่อ เป็นการประยุกต์ใช้สารก่อเจลเนื้อแข็ง และสารอื่นๆ ในสูตรตำรับ ในสัดส่วนที่เหมาะสม จากการทดสอบความคงตัวแบบร้อนสลับเย็น (heating cooling cycle) จะไม่เกิดการแยกชั้นของเนื้อลิปสติก รวมถึงไม่เกิดเหงื่อ จึงเป็นลิปสติกแท่งใสที่ช่วยปกป้องริมฝีปากจากแสงแดด เหมาะสำหรับประเทศที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี เช่น ประเทศไทย เป็นต้น

Address

หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
19 2 แขวง/ตำบล แม่กา
เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000