Innovation for Crafted Living

Safe Living

ระบบ Automatic คุมโรงงานอาหาร

ระบบ Automatic คุมโรงงานอาหาร

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ง่ายและสมาร์ทขึ้น FIoT ระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตอาหาร และการควบคุมคุณภาพด้วยระบบเซนเซอร์ที่ติดตามและรายงานเครื่องควบคุมต่าง ๆ ในระบบการผลิตอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมตลอด 24 ชม. ได้แก่ 1. การควบคุมความร้อม 2. การควบคุมแรงดัน 3. การทำให้แห้ง 4. การควบคุมความชื้น 5. การควบคุมส่วนผสม 6. การฆ่าเชื้อ 7. การควบคุมคุณภาพ 8. การนับ Stock และ 9. การวัด Cycle Time ทำให้กระบวนการผลิตทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ และลดการใช้แรงงานคนจัดการคลังสินค้า

Address

บริษัท ทีไออี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
1669/219 แขวง/ตำบล สีกัน
เขต/อำเภอ เขตดอนเมือง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210