Innovation for Crafted Living

Smart Living

ระบบวัดผลความรู้และโอกาสเข้าเรียนต่อระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา

ระบบวัดผลความรู้และโอกาสเข้าเรียนต่อระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทขึ้น VR Application จะทำงานร่วมกับแว่น VR ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จำลองแบบเสมือนจริงในมุมมอง 360 องศา แบบ 3 มิติ ช่วยในการเรียนรู้ศัพท์และโต้ตอบ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ทั้งมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของเสียง ซึ่งผู้เรียนจะได้รับ Feedback แบบเรียลไทม์ จึงได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง ออกเสียง คำศัพท์ และบทสนทนากับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา และ Web Application ที่พัฒนาขึ้น

Address

บริษัท เอ็ดเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
241/23 ลาดพร้าว แขวง/ตำบล วังทองหลาง
เขต/อำเภอ วังทองหลาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310

Tel

023221671

E-mail

edtech54@gmail.com

Social media