Innovation For Economic

Industry

ระบบประเมินวัดไฮโดรเจน / ความพรุนในอะลูมิเนียมโดยเทคนิคการแข็งตัว ภายใต้สภาวะลดความดัน

ระบบประเมินวัดไฮโดรเจน / ความพรุนในอะลูมิเนียมโดยเทคนิคการแข็งตัว ภายใต้สภาวะลดความดัน

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ระบบประเมินวัดไฮโดรเจนด้วยเทคนิคการแข็งตัวภายใต้สภาวะลดความดันและเทคนิคการวิเคราะห์ความหนาแน่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของงานพัฒนาและวิศวกรรมกับการศึกษาวิจัยพื้นฐาน สามารภต่อยอดในการพัฒนาออกแบบอุปกรณ์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลในสถานประกอบการที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนวิศวกรรมด้วยการหล่ออะลูมิเนียม ซึ่งให้ผลในการใช้งานดีกว่าเครื่องมือวัดไฮโดรเจนที่อาศัยหลักการเดียวกันที่จำหน่ายในท้องตลาด

Address

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75/47 พระราม 6 แขวง/ตำบล ถนนพญาไท
เขต/อำเภอ ราชเทวี   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400