Innovation for Crafted Living

Smart Living

ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยเทคโนโลยีไลดาร์

ระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยเทคโนโลยีไลดาร์

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสมาร์ทขึ้น LI-MA หรือ LIDAR 3D MAPPING เป็นระบบการสร้างแผนที่ 3 มิติ ที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยใช้แสงเลเซอร์ที่หมุนรอบตัวเองได้แบบ 360 องศา หลักการทำงาน คือยิงแสงเลเซอร์ไปกระทบกับวัตถุ และวัดเวลาที่แสงนั้นสะท้อนกลับมา ซึ่งสามารถนำมาคำนวณเป็นระยะทาง แล้วนำข้อมูลไปสร้างแผนที่สามมิติ สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตร เช่น วัดการเจริญเติบโตของพืช การจัดการผังเมืองเพื่อวางแผนและรับมือกับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น หาพื้นที่เสี่ยงการเกิดน้ำท่วม วัดระดับความสูงต่ำของพื้นได้

Address

ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์ (TRT)
112 พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

E-mail

trt@nectec.or.th

Social media