Innovation For Economic

Agriculture

ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว

ฟิล์มโปรตีนจากวัสดุเหลือทิ้งจากมะพร้าว

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตมั่งคั่ง ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำกากมะพร้าวและน้ำมะพร้าวแก่ ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว โดยเฉพาะกากมะพร้าวยังมีโปรตีนสูงรวมทั้งไขมันและคาร์โบไฮเดรต ส่วนน้ำมะพร้าวแก่สามารถนำมาสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ และนำมาใช้เสริมสมบัติของฟิล์มโปรตีนให้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์แอคทีฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้

Address

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900