Innovation for Crafted Living

Safe Living

ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน

Fieldhead Saver

ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน
Fieldhead Saver

“ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” หรือ “Field Head Saver” เป็นผลงานวิชาการประเภทนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่คิดค้นโดยหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลห้ามเลือดให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือใบหน้า และต้องการความรวดเร็วในการปฐมพยาบาลเพื่อห้ามเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนจากการเสียเลือด

“ผ้าพันศีรษะฉุกเฉิน” นับเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคำนึงถึงคุณภาพ ราคา และวิธีใช้เป็นหลักยึดหลักกระบวนการผลิตที่เรียบง่าย โดยใช้ผ้ายืด Elastic bandage และผ้าตืนตุ๊กแก ซึ่งมีราคาไม่แพงผ่านการออกแบบและตัดเย็บให้สวมใส่ง่าย สามารถใช้ห้ามเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฐมพยาบาลไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการพันผ้าพันแผลก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งแพทย์สามารถประเมินอาการของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องถอดผ้าพันศรีษะออก

Address

หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย
146 20 แขวง/ตำบล เวียง
เขต/อำเภอ เทิง จังหวัด เชียงราย 57160

Social media