Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ผ้าทอเส้นใยสับปะรด

ANANAS

ผ้าทอเส้นใยสับปะรด
ANANAS

นวัตกรรมที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่า ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผ้าทอเส้นใยสับปะรด Ananas (อนานาส) มองเห็นโอกาสจากการที่ประเทศไทยปลูกสับปะรดจำนวนมาก แต่หลังจากเก็บเกี่ยวเอาผลแล้วใบสับปะรดกลายเป็นขยะทิ้งเปล่า จึงได้นำมาทำเป็นเส้นใยและพัฒนาต่อให้เป็นเส้นด้ายนำไปย้อมสีธรรมชาติ ก่อนนำมาทอเป็นผืน และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งทุกกระบวนการต้องใช้เวลา ความอดทน และเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่า ซึ่งเสน่ห์ของเส้นใยสับปะรดอยู่ที่พื้นผิวของเนื้อผ้า และคุณสมบัติที่บางเบา ระบายอากาศได้ดี ได้รับความนิยมสูงจากดีไซเนอร์ที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร

Address

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 พลพิชัย แขวง/ตำบล คอหงส์
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

Tel

074200300