Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ

Dietary supplements from crocodile oil and black galingale

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ
Dietary supplements from crocodile oil and black galingale

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี และชีวิตมั่งคั่ง  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำเป็นการผสมผสานคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทย โดยนำกระชายดำสกัดมาผสมกับน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย ซึ่งผ่านการสกัดไขมันที่อุณหภูมิต่ำ  ทำให้ได้น้ำมันกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายมนุษย์สร้างเองไม่ได้ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้ชนิดแรกที่บรรจุในแคปซูลเจลลาติน ให้ประโยชน์ด้านสมรรถภาพทางเพศและสุขภาพร่างกายในกลุ่มผู้สูงวัย

Address

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 งามวงศ์วาน แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900