Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธุ์ไทย

ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้พันธุ์ไทย

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เลือดจระเข้แคปซูลจากจระเข้ไทย ผลิตโดยการเจาะเก็บเลือดจากจระเข้เพาะเลี้ยงที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วนำไปพาสเจอร์ไรซ์ การระเหิดแห้งที่จำเพาะให้ได้ผงเลือดจระเข้แห้ง นำไปบรรจุใส่แคปซูล ช่วยบำรุงสุขภาพ ผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือขาวน้อย เกล็ดเลือดต่ำ โลหิตจาง

Address

ดร.วิน เขยขมศรี ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ เขตจตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10900