Innovation for Crafted Living

Happy Living

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเกี่ยวกับหมูสะเต๊ะ

Satay Kit Box

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเกี่ยวกับหมูสะเต๊ะ
Satay Kit Box

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสะดวกและง่าย ชุดหมูสะเต๊ะที่ให้อิ่มอร่อยได้สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับยุคสมัย  ประกอบด้วย ผงหมักหมูสะเต๊ะ น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ และน้ำอาจาด สามารถนำไปประกอบอาหารได้สะดวกแค่ฉีกซอง สามารถหมักกับเนื้อไก่ หมึก กุ้ง แทนหมู น้ำจิ้มสามารถฉีกซองรับประทานได้เลย ส่วนน้ำอาจาดก็หั่นแตงกวาและพริกลงในน้ำอาจาดที่มาในชุดหมูสะเต๊ะ ก็สามารถรับประทานหมูสะเต๊ะสูตรดั้งเดิมได้ทันที

Address

SATAY APOLLO SRIRACHA CO.LTD
48/20 สุขุมวิท 9 แขวง/ตำบล บางพระ
เขต/อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110