Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้บนดินภูเขาไฟ

ผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้บนดินภูเขาไฟ

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและสร้างความมั่งคั่ง ผลิตภัณฑ์ว่านห่างจระเข้ที่ปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใช้สารเคมีเลย และควบคุมคุณภาพจนโตเต็มวัยและมีคุณภาพดี แต่ด้วยข้อจำกัดของว่านหางจระเข้ที่เสียเร็วเพราะมีน้ำเป็นส่วนผสมมากถึง 90% มีวุ้น 10% จึงได้ศึกษาและนำเทคโนโลยี Eco paradise Deoxidizing จากญี่ปุ่นในการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสกัดจากว่านหางจระเข้ โดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ถังควบคุมเชื้อและอุณหภูมิพืชผลไม่ให้เน่าเสีย ทำให้วัตถุดิบมีอายุที่ยืนยาวขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ให้มีมูลค่ามากขึ้น

Address

ไร่ว่านหางจระเข้อโลฮิม
100 8 แขวง/ตำบล หนองกะทิง
เขต/อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์ 31130

Tel

0885945782

E-mail

tarbkk85@gmail.com

Social media