Innovation For Economic

Agriculture

ผลิตภัณฑ์จากปลาดุกสีเหลืองทองที่มีโอเมก้า

Golden yellow catfish products containing omega

ผลิตภัณฑ์จากปลาดุกสีเหลืองทองที่มีโอเมก้า
Golden yellow catfish products containing omega

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์จากปลาดุก omega-3 ที่ผ่านกระบวนการเลี้ยงปลาดุกแบบปลอดภัย โดยการพัฒนาสูตรอาหารปลาดุกที่สามารถเปลี่ยนกรดไขมันจากพืชและสัตว์ กลายเป็น omega-3 ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับปลาน้ำจืดของประเทศไทย รวมไปถึงเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของลูกปลา

Address

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเมกา แอนด์ ออร์แกนิค ฟาร์ม
99/241 ราชพฤกษ์ แขวง/ตำบล บางพลับ
เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120