Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ผลิตภัณฑ์ขนาดอนุภาคนาโนรูปแบบนาโนอิมัลชันที่มีสารพิษผึ้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ขนาดอนุภาคนาโนรูปแบบนาโนอิมัลชันที่มีสารพิษผึ้งเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ขนาดอนุภาคนาโนรูปแบบนาโนอิมัลชันที่มีพิษผึ้งเป็นองค์ประกอบ ประกอบด้วยวัฏภาคน้ำมัน  สารละลายพิษผึ้ง  และน้ำ แล้วนำไปปั่นผสมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยความดันสูง ซึ่งได้ขนาดอนุภาค 100-200 นาโนเมตร  ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางเพื่อบำรุงผิวหน้าและผิวกาย ป้องกันการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่น โดยผลิตภัณฑ์มีความคงตัวที่ดี ซึมเข้าผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลดริ้วรอยบนผิวหนังได้

Address

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
155 อาคาร A อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 2 2 แขวง/ตำบล แม่เหียะ
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100