Innovation for Crafted Living

Smart Living

บลูริบบอน แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้า

BluRibbon

บลูริบบอน แผ่นปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสเคลือบคริสตัลเงินนาโนสีฟ้า
BluRibbon

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพดี การวิจัยและพัฒนาแผ่นปิดแผล "BluRibbon" ที่ต่อยอดจากเส้นใยไบโอเซลลูโลส (Nano-Biocellulose Technology) ที่พัฒนาขึ้นจากการเลี้ยงแบคทีเรียด้วยข้าวไทย มีเส้นใยขนาดเล็กอยู่ในระดับนาโน มีรูพรุนสูง ดูดซับน้ำได้ถึง 200 เท่า ช่วยให้แผลชุ่มชื้น เนื้อเยื่อใหม่ไม่ถูกทำลาย สามารถกำจัดเนื้อตายทำให้แผลสะอาด จึงได้ต่อยอดด้วยการผสมสารคริสตัลเงินนาโนที่มีสีฟ้าตามขนาดอนุภาค มีคุณสมบัติในการลดอัตราการติดเชื้อของแผล ความพิเศษของสารคริสตัลเงินนาโนที่ใช้ใน BluRibbon คือ "สีฟ้า" ถือเป็นตัวแรกในโลก ที่ใช้เป็น "ตัวชี้วัด" และบ่งบอกความรุนแรงของการติดเชื้อที่แผลบริเวณนั้นได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยของแพทย์ ทำให้คนไทยเข้าถึงวัสดุปิดแผลที่ทันสมัยได้ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

Address

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด และ บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส
599/15 ศรีนครินทร์ 5 แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270