Innovation for Crafted Living

Healthy Living

น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน

Mouthwash mixed with stevia extract

น้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากหญ้าหวาน
Mouthwash mixed with stevia extract

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี จากปัญหาสุขภาพช่องฟันผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มความสดชื่นและความสะอาดช่องปากได้ แต่น้ำยาบ้วนปากทั่วไปมักมีส่วนผสมของสารเคมีที่อาจทำให้เยื่อบุภายในช่องปากระคายเคือง แสบ และอาจทำให้ผิวฟันกร่อน เคลือบฟันบางลงจนเกิดอาการเสียวฟันตามมาได้ จึงได้พัฒนาน้ำยาบ้วนปากจากหญ้าหวานซึ่งให้รสชาติที่ดี ผสมฟลูออไรด์ช่วยลดการเกิดฟันผุ มีสี  กลิ่น และรสชาติที่อ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ระคายเคือง จึงเหมาะสำหรับผู้สุงอายุ

Address

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา 2 พญาไท แขวง/ตำบล ปทุมวัน
เขต/อำเภอ ปทุมวัน   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330