Innovation for Crafted Living

Smart Living

“ถุงเพาะชำจากยางพารา” ย่อยสลายได้

“ถุงเพาะชำจากยางพารา” ย่อยสลายได้

นวัตกรรมด้านการเกษตรที่ให้ชีวิตง่ายขึ้น ถุงเพาะชำจากยางพาราที่ใช้กระบวนการเดียวกับการผลิตถุงมือยางพารา หรือที่เรียกว่ากระบวนการจุ่ม (Dipping) แล้วนำไปอบ ใช้วัตถุดิบจากยางพารากว่า 50% และส่วนผสมอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 2 ขนาดคือ 3×4 นิ้ว และ 4×6 นิ้ว สามารถใช้แทนถุงดำแบบเก่าได้ 3 – 4 เดือน สามารถนำลงดินพร้อมต้นกล้าได้เลย

Address

กรีนเซอรี ไทยแลนด์
15 กาญจนวณิชย์ แขวง/ตำบล หาดใหญ่
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

Tel

064 497 7095

E-mail

natawee97@hotmail.com

Social media