Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

ซุปเปอร์โนวา: เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์

ซุปเปอร์โนวา: เยลโล่ฟิน ทูน่าสไลซ์

ผลิตภัณฑ์ทูน่าที่สามารถหั่นสไลด์ออกเป็นแผ่นได้ชนิดแรกของโลก โดยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้ได้เนื้อปลาทูน่าในรูปโฉมใหม่ ซึ่งคงความสดไว้ได้ สามารถนำมาประกอบเป็นทูน่าพร้อมเสิร์ฟในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทูน่าแผ่นเสิร์ฟเย็น แซนด์วิช อาหารว่าง หรืออาหารทานเล่นอื่น ๆ   นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจด้านสุขภาพ

Address

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
72/1 เศรษฐกิจ 1 7 แขวง/ตำบล ท่าทราย
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000