Innovation for Crafted Living

Easy Living

ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ

VAJA 8.0

ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดไทย/อังกฤษ
VAJA 8.0

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น เทคโนโลยีสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech synthesis: TTS) เป็นเครื่องมือช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยให้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างเสียงคำพูดเพื่ออ่านข้อความแบบอัตโนมัติเพื่อโต้ตอบแบบทันทีทันใด ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดแบบสองภาษา วาจาเวอร์ชั่น 8.0 เวอร์ชั่นใหม่พัฒนาให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้นทั้งส่วนประมวลผลข้อความ, ส่วนแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง และส่วนสังเคราะห์เสียง เพื่อให้ได้เสียงสังเคราะห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยทั้งสามส่วนถูกรวมกันเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องทั้งบน Windows และ Linux

Address

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
112 พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120