Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

Thai Colostomy Bag

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา
Thai Colostomy Bag

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง และบางผลิตภัณฑ์มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วย  จึงนำไปสู่การคิดค้น “Thai Colostomy Bag” เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทย ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยนำ “ยางพารา” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาเป็นวัตถุดิบ จึงลดอาการแพ้ ผื่น คัน ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์

Address

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แขวง/ตำบล หาดใหญ่
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110