Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม เป็นสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง และบางผลิตภัณฑ์มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วย  จึงนำไปสู่การคิดค้น “Thai Colostomy Bag” เป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทย ลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยนำ “ยางพารา” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาเป็นวัตถุดิบ จึงลดอาการแพ้ ผื่น คัน ที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์

Address

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แขวง/ตำบล หาดใหญ่
เขต/อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110