Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี อุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็กที่ขึ้นรูปด้วยการฉีดวัสดุโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่น ใส เนื่องจากวิธีการดูดเสมหะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันใช้สายดูดเสมหะที่ยาวมากเกินไป (ประมาณ 50 ซม.) ซึ่งมีความยุ่งยากเพราะสายมักจะพับงอ และต้องคอยกะระยะความลึกของสายไม่ให้เข้าตื้นหรือลึกเกินไป ทำให้การดูดไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลานาน อาจเกิดการระคายเคืองหรือบาดเจ็บแก่เด็กได้ และยังไม่สะดวกในการปฏิบัติงานเพราะต้องใช้มือทั้งสองข้างจับสายดูดพร้อมกับการจับศีรษะเด็กให้นิ่งเพื่อป้องกันการสำลัก สายที่ใช้แล้วต้องทิ้งทำให้ต้นทุนสูง และเพิ่มปริมาณขยะ

Address

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
999 พุทธมณฑลสาย 4 แขวง/ตำบล ศาลายา
เขต/อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170