Innovation for Crafted Living

Easy Living

ชุดย้อมสีจากข้าวเหนียวดำสำหรับประเมินรูปร่างอสุจิและงานนิติวิทยาศาสตร์

BR Staining Kit

ชุดย้อมสีจากข้าวเหนียวดำสำหรับประเมินรูปร่างอสุจิและงานนิติวิทยาศาสตร์
BR Staining Kit

นวัตกรรมด้านการแพทย์ที่ทำให้ชีวิตสะดวกและง่ายขึ้น ชุดย้อมสีสำหรับประเมินรูปร่างอสุจิเพื่อวิเคราะห์ภาวะมีบุตรยาก งานนิติวิทยาศาสตร์จากเศษผ้าที่เปื้อนคราบอสุจิ หรือตัวอย่างสำลีป้ายช่องคลอดจากคดีข่มขืน โดยนำข้าวเหนียวดำมาสกัดด้วยน้ำที่มีส่วนผสมของ Potassium alum กรดซิตริก และเอทานอล ทดแทนสีสังเคราะห์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และทดแทนสี Hematoxylin ซึ่งได้มาจากต้นไม้ Log Wood โดยสีย้อมจากข้าวเหนียวดำให้ผลไม่ต่างจากสีสังเคราะห์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน นับเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายด้าน

Address

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 18 แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง
เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120