Innovation for Crafted Living

Easy Living

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้

ชุดดามกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมและปรับยึดได้

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น อุปกรณ์ยึดตรึงภายนอกบริเวณกระดูกข้อศอก ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่กระดูกข้อศอกหักหรือ ภาวะข้อศอกหลุดหัก ช่วยเสริมความแข็งแรงแก่กระดูกที่หักและยังสามารถคงการทำงานของข้อศอกคือการเหยียดงอเอาไว้ได้ โดยส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ยึดเข้ากับกระดูกส่วนต้นแขน และอีกส่วนจะยึดเข้ากับกระดูกแขน  มีขนาดเล็กและเบา สามารถ X-Ray ผ่านได้ สามารถปรับมุมเพื่อกำหนดช่วงในการเคลื่อนไหวและปรับยืดระยะตามขนาดของคนไข้ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ข้อติด กระดูกไม่ติด และอาการปวด ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น

Address

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด
33/15 เทพารักษ์ 10 แขวง/ตำบล บางปลา
เขต/อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel

0 2730 1791 - 2

E-mail

contact@orthope.com

Social media