Innovation for Crafted Living

Smart Living

จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์ เพื่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จุลินทรีย์กำจัดของเสียที่คิดค้นโดยคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีกว่า 100 สายพันธุ์เหลือเพียง 8 สายพันธุ์พัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ “สารไบโอ ออร์แกนิค”กว่า 18 ชนิดซึ่งสามารถย่อยสลายไขมันและน้ำมันให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ สามารถขจัดของเสียอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางและลดภาระค่าใช้จ่ายการจัดการของเสีย รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มปิโตรเคมีและไม่ใช่ปิโตรเคมี  

Address

บริษัท คีนน์ จำกัด
86,88,90 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง/ตำบล หนองบอน
เขต/อำเภอ ประเวศ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250