Innovation For Economic

Food

ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป

Instant dried pounded unripe rice

ข้าวเม่าแห้งกึ่งสำเร็จรูป
Instant dried pounded unripe rice

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น การแปรรูปข้าวเม่าแบบดั้งเดิมจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ข้าวระยะเม่า และขั้นตอนมากมาย ตั้งแต่เคาะเอาเฉพาะเมล็ดข้าว นำไปแช่น้ำ นึ่ง  คั่วด้วยไฟอ่อน และตำเพื่อแยกเปลือกออกจากข้าวเม่า ทั้งข้าวเม่าที่ได้มีความชื้นสูง เก็บไม่ได้นาน ผลิตได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้น  จึงเกิดการคิดค้นข้าวเม่าแห้งคืนรูปที่ทานได้ง่ายๆ เพียงแค่ฉีกออกจากถุงนำไปหุงเหมือนการหุงข้าวสวยทั่วไปก็จะได้ข่าวเม่ากลิ่นหอมให้ทานได้ทันที

Address

DR.Wiriya Ubon Ratchathani University
85 สถลมาร์ค แขวง/ตำบล เมืองศรีไค
เขต/อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190