Innovation for Crafted Living

Healthy Living

ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ข้าวสินเหล็กได้จากผสมระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวสีขาวที่มีกลิ่นหอม นุ่ม  มีดัชนีน้ำตาล ต่ำ-ปานกลาง เมื่อนำมาทดลองบริโภคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าช่วยแก้ปัญหาเบาหวานได้ ทำให้สภาวะดื้อต่อ insulin ลดลงและการทำงานของตับอ่อนดีขึ้น รวมทั้งทำให้ค่าเฉลี่ยของ triglyceride ลดลง  และยังมีธาตุเหล็กในเมล็ดสูง จากการประเมินคุณสมบัติทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในเด็กนักเรียนที่มีภาวะพร่องธาตุเหล็ก พบว่าช่วยทำให้ระดับ hemoglobin มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

Address

โรงพยาบาลสำโรง
1748 สุขุมวิท 78 แขวง/ตำบล สำโรงเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270