Innovation for Crafted Living

Easy Living

ข้าวสร้างสุข

I’rice logistech

ข้าวสร้างสุข
I’rice logistech

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตสมาร์ทและง่ายขึ้น ถังข้าวอัจฉริยะที่วัดปริมาณข้าวสารที่เหลืออยู่ในถังข้าวและส่งข้อมูลกลับมายังแพตฟอร์ม I’rice เพื่อให้ทราบปริมาณข้าวของแต่ละร้านอาหารที่อยู่ในระบบ เพื่อคำนวนการขนส่งได้ตรงเวลา โดยใช้ Microcontroller เชื่อมต่อกับ NETPIE และเชื่อมต่อกับ Sensor ได้พร้อมกันหลายๆตัว ผ่าน API

Address

ช่อผกา สอนทา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
6 ราชมรรคาใน แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม 73000