Blog

เมื่อเทคโนโลยีช่วยเชื่อมโยงคนกับงาน กลายเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้คนไทยจัดการเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

“สมาร์ทโฟน” ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ติดตัวที่เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของร่างกายของทุกคนไปแล้ว ซึ่งความสามารถของสมาร์ทโฟนในวันนี้ได้มีการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่เรารู้จักกันดีว่า นอกจากจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเรื่องธุรกิจการงาน เรื่องส่วนตัวแล้ว ยังเป็นช่องทางในการติดต่อกับโลกอินเทอร์เน็ต การหาความรู้และข่าวสารใหม่ๆ จากสื่อโซเชี่ยลและแพลตฟอร์มใหม่ๆ อีกด้วย จากความสามารถของเทคโนโลยีในการเข้าถึงผู้คนที่หลากหลาย ได้นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดกลายเป็นช่องทางเชื่อมโยงคนกับงาน เพื่อช่วยในการจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจได้ง่ายขึ้น

ไปดูกันว่ามีแพลตฟอร์มอะไรบ้าง?...

 • แอปพลิเคชันหาช่างแรงงานมืออาชีพ Fixzy

  ช่วยค้นหาช่างที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกปัญหางานซ่อมและงานบริการภายในบ้าน โดยช่างจะผ่านการคัดกรองและได้รับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์เจ้าของบ้านให้พบความสะดวกรวดเร็ว

 • แอปพลิเคชัน หางานที่ใช่ใกล้บ้าน Kolla

  จากแนวคิดการเรียกรถ Taxi ผ่านโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาต่อยอดสู่ตลาดหางาน บนโทรศัพท์มือถือ โดยใช้แผนที่ Google Maps มาใช้จับคู่ระหว่างผู้หางานที่ต้องการงานที่อยู่ใกล้บ้าน เพิ่มโอกาสการได้งานทำใกล้บ้าน ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 • SKOOTAR เชื่อมโยงเครือข่ายแมสเซนเจอร์

  บริการแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์ ที่สามารถสั่งงานจากทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ เพื่อให้บริการรับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล หรือส่งของอื่นๆ ทั่วกทม. และ ปริมณฑล พร้อมระบบติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง

 • Seekster แพลตฟอร์มบริการแม่บ้านมืออาชีพ

  เชื่อมต่อคนทำงานกับธุรกิจ โดยสร้างใบงานหรือสั่งการผู้ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานได้แบบ Real time เหมาะกับธุรกิจโลจิสติกส์ ช่าง บริการติดตั้ง หรือธุรกิจที่ต้องการเก็บข้อมูลลูกค้า

Daywork บริการจัดหาพนักงานพาร์ทไทม์

แบบ One Stop Service ตั้งแต่จัดหาคน คัดกรองเบื้องต้น ฝึกหัดงาน อบรมและปลูกฝังทัศนคติการทำงาน ตรวจสอบการทำงาน และการชำระเงิน ช่วยให้นักศึกษาได้มีงานพาร์ทไทม์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสู่ทำงานแบบอาชีพ

นวัตกรรมเหล่านี้นอกจากจะเชื่อมโยงคนกับงานให้มาได้เจอกันแล้ว ยังช่วยให้หลายๆ คนสามารถจัดการทั้งชีวิตส่วนตัวและธุรกิจได้ง่ายขึ้น