Blog

นวัตกรรมไทยที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่

นวัตกรรมไทยที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุ ตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุกว่า 11 ล้านคน โดยมีสัดส่วนถึง 16.73%* ของจำนวนประชากรทั้งหมด และในอนาคตเราจะมีจำนวนผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับวัยเด็กและวัยทำงาน นั่นแสดงว่าผู้สูงอายุจะต้องพึ่งพาและดูแลตัวเองมากขึ้น ขณะที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอย การเคลื่อนไหวช้าลง และลูกหลานในครอบครัวก็ต้องทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแล

จากปัญหาดังกล่าว ได้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น พึ่งพาลูกหลานน้อยลง ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ลูกหลานที่ไปทำงานนอกบ้านคลายความวิตกกังวล โดยสามารถตรวจสอบหรือการเชื่อมต่อการสื่อสารถึงกันได้ นับเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีให้เข้ากับสภาพสังคมในปัจจุบันได้อย่างลงตัว ผู้สูงวัยก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นปกติและมีความสุข

หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย "ดินสอ" (Dinsow Mini)

นวัตกรรมหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับมนุษย์ โดยใช้เทคโนโลยีการเคลื่อนที่ด้วยระบบนำร่องที่อาศัยการประมวลผลภาพ การใช้ระบบควบคุมและการสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย อาศัยการเรียนรู้แบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเข้าใจภาษาและแสดงท่าทางตลอดจนสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ ช่วยผู้สูงวัยมีความสุขและไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป

‘สุขใจ’อุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

อุปกรณ์อัจฉริยะที่ตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คนในครอบครัวและผู้ดูแล สามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือล้มลง ระบบจะทำการตรวจสอบการล้มและส่งสัญญาณไปยังระบบส่วนกลาง เพื่อแจ้งไปยังโรงพยาบาลและคนในครอบครัวได้ และยังมีระบบขอความช่วยเหลือหลือฉุกเฉินด้วยปุ่มเดียว

นวัตกรรมไทยที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะได้รับการคิดค้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับสังคมไทยในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและมีความสุข และจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งรอยยิ้มด้วยผลงานของนวัตกรรมดีๆ จากฝีมือคนไทยนี่เอง

*ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ 31 ธ.ค.62