Blog

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นวัตกรรมไทยเพื่อการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก นวัตกรรมไทยเพื่อการใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ

ขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์และหีบห่อต่างๆ ได้กลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัด และใช้เวลาย่อยสลายนานนับร้อยปี แม้จะมีการนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลแล้วก็ตาม แต่ปริมาณขยะพลาสติกก็ยังเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทางแก้ที่ดีที่สุดน่าจะร่วมมือกันลดการใช้ให้น้อยลง และมีการใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบโดยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการคิดค้นวัสดุประเภทอื่นทดแทนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไปดูกันว่ามีนวัตกรรมไทยอะไรบ้างที่เป็นตัวเลือกที่ดีแทนการโฟมและพลาสติก

BIO บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมภาชนะและบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยประเภทใช้ครั้งเดียว โดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นของเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นวัตถุดิบ โดยเติมตัวเชื่อมประสานให้เหมาะสม ทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม ยืดหยุ่น สามารถใส่ได้ทั้งของร้อนและของเย็น นำเข้าเตาไมโครเวฟได้ และย่อยสลายได้เอง และยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้

เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้ (เป็นบรรจุภัณฑ์แทนโฟม)

นวัตกรรมภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ ช่วยลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยใช้ใบอะไรก็ได้ที่มีขนาดใบใหญ่พอ มีความเหนียว แข็งแรง และไม่มียางที่เป็นพิษให้เป็นจาน โดยใช้ความร้อนและแรงดันที่เหมาะสม ชั้นบนและล่างสุดเป็นใบไม้สด ชั้นกลางเป็นวัสดุพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังหรืออ้อยที่ช่วยให้คงรูปได้ โดยใช้ความร้อนสูง 200 องศาเซลเซียส ทำให้ภาชนะแห้ง พร้อมกับฆ่าเชื้อโรคไปในตัว ใส่อาหารได้ปลอดภัย

พลาสติกย่อยสลายได้จาก แป้งสับปะรด

แป้งสับปะรดเป็นแป้งที่มีมีอะไมโลส (Amylose) ปริมาณสูง เมื่อขึ้นรูปเป็นพลาสติกแล้ว จะมีคุณสมบัติที่ทนต่อการใช้งานมากกว่า ดูดซับน้ำได้น้อยกว่า และยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เนื่องจากนำขยะทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อทดแทนพลาสติก สามารถย่อยสลายใน45 วัน แข็งแรงกว่าวัสดุจากแป้งมันสำปะหลัง สามารถผลิตเป็นกล่องใส่อาหารแทนโฟมหรือ พลาสติก จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นี่คือผลงานนวัตกรรมที่คนไทยสร้างสรรค์ขึ้นที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ได้รับความสะดวกสบาย ที่สำคัญคือได้ช่วยลดการใช้พลาสติกและโฟม หากเราลดกันแค่คนละชิ้น ก็ลดขยะได้ถึง 66 กว่าล้านชิ้นแล้ว เป็นการช่วยให้โลกยังมีธรรมชาติที่สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมดีๆ สำหรับลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป