Blog

ปกป้องทรัพย์สินให้ปลอดภัย ทำให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

ปกป้องทรัพย์สินให้ปลอดภัย ทำให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ

ชีวิตที่มีความปลอดภัย นอกจากจะหมายถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับร่างกายแล้ว ความปลอดภัยในทรัพย์สินก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งมีทั้งทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อาคารบ้านเรือน อสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในสังคมเมืองปัจจุบันที่มีปัญหาโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์แทบทุกวัน ไปจนถึงปัญหาอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและธุรกิจ

แต่...ด้วยความสามารถของคนไทยที่รู้จักคิดค้นพลิกแพลงต่อยอด ทำให้วันนี้ได้มีวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีความปลอดภัย (Safe Living เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งช่วยปกป้องทรัพย์สินไม่ให้สูญหาย และช่วยเฝ้าระวังไม่ให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ เพื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ทั้งชีวิตส่วนตัวและเรื่องธุรกิจ

แค่นี้ก็ช่วยให้หลายๆ คนอุ่นใจขึ้นอีกเยอะ และยังมีนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีปลอดภัย (Safe Living) อีกมากมายที่คนไทยคิดค้นต่อยอดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความประณีตในการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและลงตัวกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมในอนาคต

อุปกรณ์แจ้งเตือนป้องกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC GENIUS LOCK

เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หากกุญแจรถทำงานหรือตัวรถสั่นสะเทือนจะส่งสัญญาณไปยังสมาร์ทโฟนเจ้าของรถ พร้อม GPS ระบุตำแหน่งรถได้

ระบบดับเครื่องยนต์ฉุกเฉิน ป้องกันการโจรกรรมรถ

เป็นระบบดับเครื่องยนต์ฉุกเฉินที่ติดตั้งกับสายไฟแล้วซ่อนไว้ในรถ หากมีการโจรกรรมเจ้าของรถสามารถสั่งการผ่านมือถือไปยังระบบให้รถหยุดวิ่งได้

เคลมดิ ClaimDi

แอปฯบนมือถือสำหรับเคลมประกันสำหรับผู้ขับรถยนต์และมีกรมธรรม์ประกันภัย สามารถทำรายการด้วยตนเอง แจ้งอุบัติเหตุ ทำเคลมโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่

ระบบตรวจติดตามเฝ้าระวัง Smart Monitoring

ผ่านระบบเซ็นเซอร์ตรวจเก็บข้อมูลการทำงานต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมประมวลผลและแสดงผลผ่านหน้าจอ

หน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล

(Universal Remote Terminal Unit: uRTU)ระบบตรวจวัดและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น วาล์ว มอเตอร์ ปิด-เปิดอุปกรณ์ในโรงงาน แล้วส่งข้อมูลไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย