Blog

นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี

เซนดริลล่อน ถุงเท้าสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

นวัตกรรมที่คิดค้นเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยจากการกดทับ โดยสวมถุงเท้าที่มีสารละลายยูเรียชนิดน้ำ ช่วยให้ผิวหนังที่แข็งหลุดลอกมาได้ง่าย ลดการบาดเจ็บ สะดวก ปลอดภัย ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ที่บ้าน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยดูแลตนเอง

การรักษาอาการเจ็บป่วยให้ได้ผลดี นอกจากการบำบัดรักษาจากแพทย์แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ รวมทั้งการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมจากตัวผู้ป่วยเอง เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ปัจจุบันคนไทยได้คิดค้นผลิตภัณฑ์และเครื่องมือเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้ ช่วยลดการเดินทางไปโรงพยาบาล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ใกล้ตัวในการสร้างนวัตกรรม ทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปดูกันว่าวันนี้คนไทยได้สร้างนวัตกรรมอะไรบ้างที่ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ง่ายๆ ...

 • ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา

  จากปัญหาอุปกรณ์นำเข้าที่มีราคาแพง และบางผลิตภัณฑ์มีผลข้างเคียงกับผู้ป่วย จึงนำไปสู่การคิดค้น “Thai Colostomy Bag” ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมโดยใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ

 • ระบบตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ และบันทึกสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเปลี่ยนถ่ายน้ำยาล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง

  ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวก และช่วยให้แพทย์วิเคราะห์สุขภาพเพื่อการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วีฟล็อกซ์ ยาปฏิชีวนะ VEFLOX ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

  จากปัญหายาที่จำหน่ายในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง จึงมีการคิดค้นพัฒนายาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ซึ่งมีประสิทธิผลและความปลอดภัยเท่าเทียมกับยาต้นแบบ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น

 • “ฝึกฝน” ระบบบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ส่วนแขนด้วยเกมแอนิเมชั่น

  นวัตกรรมที่ผลิตจากอุปกรณ์เหลือใช้ ช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น สามารถนำกลับไปบำบัดที่บ้านได้ โดยแพทย์สามารถติดตามการใช้ผ่านระบบ Online