Blog

นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วิธีการบำบัดรักษาของแพทย์นอกจากยาแล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แพทย์รักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละอย่างก็ได้มีการคิดค้นและพัฒนาเรื่อยๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการรักษาที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น ในแต่ละปีเราต้องนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะมีราคาแพงแล้วยังต้องสูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศมากมาย แต่ปัจจุบันนี้ ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้คนไทยสามารถคิดค้นต่อยอดและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นอย่างมากมาย ไปดูกันว่ามีเครื่องมือทางการแพทย์อะไรบ้างที่ช่วยในการรักษาจากฝีมือคนไทย

แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

เป็นวัสดุทางการแพทย์สำหรับกดแปะห้ามเลือด ผลิตจากผงแป้งข้าวเจ้าไทยผสมกับสารเติมแต่งให้มีลักษณะเป็นแผ่นเส้นใยร่างแหสามมิติ สามารถดูดซับเลือดจนเต็มปริมาตรได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดผลข้างเคียงชนิดก่ออันตราย ย่อยสลายได้ในร่างกาย

เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารกหรือเครื่องสแกนเด็กพิการทางสมอง

มีลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ไว้ภายใน โดยนำเด็กทารกวางลงบนกระจกใสที่อยู่ด้านบน เครื่องจะวิเคราะห์ท่าที่ร่างกายสัมผัสกระจก แล้วบันทึกและประมวลผลภาพดิจิตอลเพื่อคำนวณค่าดัชนีให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยได้

ชุดอุปกรณ์ดูดเสมหะสำหรับเด็ก

จากปัญหาสายดูดเสมหะที่ยาวมากเกินไป ทำให้สายมักจะพับงอ และต้องคอยกะระยะไม่ให้สายเข้าลึกเกินไป ขณะใช้มือจับสายดูดก็ต้องจับศีรษะเด็กให้นิ่งเพื่อป้องกันสำลัก ทำให้การดูดไม่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลานาน ทำให้เด็กบาดเจ็บได้ จึงคิดค้นชุดดูดเสมหะด้วยการฉีดวัสดุโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นใส ใช้งานได้สะดวกขึ้น

มีดเจาะรักษานิ้วล็อค A-Knife

ออกแบบให้ส่วนปลายมีดมีความเล็ก เรียวและโค้งมน มีใบมีดที่บางและคมมาก สามารถสอดผ่านผิวหนังเพื่อตัดปลอกหุ้มเอ็นได้อย่างแม่นยำ ใช้ผ่าตัดรักษาอาการนิ้วล็อคที่ในเวลาประมาณ 1 นาที แผลกว้างเพียง 2 มม. ไม่ต้องใช้ห้องผ่าตัด ไม่ต้องเย็บแผล สะดวกและง่าย ผู้ป่วยสามารถใช้มือได้ปกติโดยไม่ต้องรอ 1 สัปดาห์ให้แผลหาย

ผลงานเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดี (Innovation for Healthy Living) จากฝีมือของคนไทยที่จะช่วยให้การรักษาของแพทย์สะดวก ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น แต่วันนี้ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้า การเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นลอดเวลา ก็ยิ่งทำให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น