Blog

นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

"CEP" รถบริการกำจัดซากสัตว์

ให้บริการกำจัดซากสัตว์โดยออกแบบระบบการเผาไหม้ที่ให้ความร้อนสูงต่อเนื่อง และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบกะทัดรัด เนื่องจากสัตว์ที่ตายแล้วถือเป็นขยะติดเชื้อ พร้อมบริการจัดการศพสัตว์เลี้ยงตามพิธีศาสนาแบบครบวงจร

Mobile Burn เตาเผาขยะเคลื่อนที่

เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กที่พัฒนาจากเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณโดยใช้ระบบแก๊สซิฟิเคชั่นที่นำก๊าซสังเคราะห์หลังการเผาไหม้กลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาขยะในโซนออกซิเดชั่น โดยก๊าซสังเคราะห์จะถูกเก็บกลับมาผสมก๊าซหุงต้มที่หัวเผารวมกับระบบความร้อนที่สะท้อนกลับจากผนังเตา จึงเกิดอุณหภูมิเผาไหม้สูงกว่า 800 องศาเซลเซียส สามารถเผาขยะมูลฝอยทั้งเปียกและชื้นได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ส่วนก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้จะถูกส่งกรองด้วยชุดกรองเซรามิก ถ่านกัมมันต์และใยแก้ว รวมทั้งระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงเพื่อดักฝุ่นละอองก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

"ไซโคลนิก by SCG นวัตกรรมสุขาปลอดเชื้อ (Reinvented Toilet)"

ระบบสุขาปลอดเชื้อแห่งแรกในไทย” ที่พัฒนาโซลูชันเพื่อยกระดับสุขาภิบาลที่ยั่งยืนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ห่างไกล และพื้นที่สาธารณะที่ขาดแคลนห้องน้ำและระบบบำบัดที่เหมาะสม โดยมีจุดเด่นที่ระบบบำบัดกากของเสียที่สามารถฆ่าเชื้อโรคแบบครบวงจร ไม่ปล่อยของเสียออกสู่ระบบระบายน้ำ จึงลดการเกิดโรคติดต่ออีกด้วย

Inno Waste: เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพ

จากปัญหาขยะเศษอาหารที่มีมากเฉลี่ย 1 คน/วัน จึงเกิดแนวคิดการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ โดยการพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพสูง ซึ่งเครื่องแปรรูปขยะนี้จะมีใบมีดเพื่อย่อยบดอาหารขนาดใหญ่และแข็งได้ ก่อนนำไปผ่านการปรับปรุงคุณภาพดินและทำให้แห้ง สามารถแปรสภาพขยะเป็นดินภายใน 30 นาที

ผลงานสมาร์ทๆ จากฝีมือคนไทยเหล่านี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยควรส่งเสริมและร่วมเป็นกำลังใจเพื่อให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงานในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะ ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้น และยังช่วยยกระดับนวัตกรรมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป