Blog

นวัตกรรมด้านการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

นวัตกรรมด้านการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี

ระบบการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ทันต่อโลก สร้างคนให้ มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นหนทางให้สามารถหารายได้ใหม่ๆ เพื่อเลี้ยงตนเอง สร้างความเจริญให้กับประเทศได้ การที่เทคโนโลยีและระบบการสื่อสารได้รับการพัฒนาล้ำหน้า ได้เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ใหม่ๆ ทำให้ผู้เรียนไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่อีกต่อไป แม้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ก็สามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างเท่าเทียม

อย่างเช่นนวัตกรรมด้านการศึกษาของไทยหลาย ๆ ผลงานที่คนไทยได้คิดค้นต่อยอดขึ้นที่เรียกว่า Education Technology (EdTech) ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่มีรายได้ใหม่ๆ (Wealthy Living) เพราะเป็นการเปิดโอกาสได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้น เมื่อคนมีความรู้มีการศึกษาที่ดี ก็จะสามารถหาช่องทางการสร้างรายได้และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ซึ่งวันนี้มีนวัตกรรมไทยมากมายที่อยากจะแนะนำให้รู้จักและร่วมภาคภูมิใจกับผลงานของคนไทยด้วยกัน

เหล่านี้เพียงแค่เพียงบางเสี้ยวเท่านั้น ยังมีคนไทยอีกหลายๆ คนได้คิดค้นนวัตกรรมอื่นๆ ที่สร้างโอกาสและอาชีพใหม่ๆ เพื่อการมีรายได้ที่ดี อย่าลืมติดตามและร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกัน

ครู VR

สอนอังกฤษแบบเรียลไทม์ VR Application ที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์เสมือนจริง 360 องศา แบบ 3 มิติ ทั้งการเรียนรู้ศัพท์และโต้ตอบ ปฏิบัติตามคำสั่งและระบบตรวจสอบความถูกต้องของเสียง จึงได้ฝึกทักษะทั้งการฟัง ออกเสียง คำศัพท์ และบทสนทนากับผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา

หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซี (DAISY)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีเสียง มีทั้งชนิดข้อความและเสียง หรือชนิดมีเสียงอย่างเดียว สามารถเปิดฟังเสียงด้วยเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี หรือเปิดฟังเสียงพร้อมทั้งข้อความ ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ผู้พิการทางการเห็นให้สามารถเพิ่มพูนความรู้ได้

โปรแกรมการจัดการข้อมูลที่ช่วยงานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน Admission Planning

นวัตกรรมสำหรับแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียน โดยรวบรวมข้อมูลนักเรียนมาวิเคราะห์ผล และวางแผนการเรียนต่อได้ตรงกับความถนัดเพื่อรองรับการทำงานในอนาคต เพิ่มโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

InsKru

พื้นที่ให้ครูทั้งหลายได้แบ่งปันไอเดียเทคนิคการสอนที่น่าสนใจ และการสร้าง engagement กับนักเรียน ที่มาจากคำว่า inspire และ kru เปรียบเสมือนคลังแสงสำหรับคนรักการสอน ซึ่งรวบรวมการสอนในวิชาต่างๆ เทคนิคการสอน และกิจกรรมเสริมในห้องเรียน พร้อมนำเสนอคอนเทนต์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายจากภาพวาด อินโฟกราฟิก และข้อความง่ายๆ