Innovation for Crafted Living

Easy Living

High Fidelity Multi Material 3D Scanner

High Fidelity Multi Material 3D Scanner

High Fidelity Multi Material 3D Scanner
High Fidelity Multi Material 3D Scanner

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น จากข้อบกพร่องของเครื่องแสกนสามมิติแสงเลเซอร์ที่ใช้เวลาตรวจวัดนาน ราคาแพง ไม่เหมาะสมกับสายงานผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอันตรายต่อดวงตา และไม่สามารถเก็บข้อมูลลักษณะพื้นผิวของสิ่งของได้ จึงได้พัฒนามาเป็นเทคโนโลยีการใช้แสงไฟ LED ผนวกกับกล้องถ่ายภาพขนาดเล็กมาใช้ในการแสกนวัตถุสามมิติให้ได้ความละเอียดและแม่นยำสูงที่สุด ทำให้ได้ข้อมูลวัตถุสามมิติพร้อมสีของวัตถุ และสามารถทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ และวิเคราะห์ได้ ระบบการสแกนนี้สามารถทำงานได้อัตโนมัติ โดยมีกล้องและไฟจากรอบทิศทางทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว  ราคาถูกกว่า ให้ความละเอียดสูง และยังปลอดภัยต่อผู้ใช้

Address

บริษัท ลูมิโอ ทรีดี จำกัด
487 25 แขวง/ตำบล ขามใหญ่
เขต/อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000