Innovation for Crafted Living

Safe Living

CarbonRadars instead

CarbonRadars instead

นวัตกรรมที่สร้างความมั่งคั่งและให้ชีวิตง่ายขึ้น เครื่องมือที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนหน้าใหม่สามารถกดติดตามนักลงทุนที่เชี่ยวชาญ เพื่อทำการซื้อขายตามพอร์ตของผู้เชี่ยวชาญ แบบอัตโนมัติ โดยมีกลไกการให้ผลตอบแทนเมื่อเกิดกำไรเท่านั้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส และสร้างอาชีพใหม่ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการเงินการลงทุน ทำให้การลงทุนง่ายขึ้น 

Address

บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
23/69-71 ศูนย์วิจัย พระราม9 แขวง/ตำบล บางกะปิ
เขต/อำเภอ ห้วยขวาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310