Innovation for Crafted Living

Wealthy Living

กาแฟขี้ควาย

กาแฟขี้ควาย

นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสร้างมูลค่าให้กับกาแฟ จากแนวคิดกาแฟขี้ชะมดมาสู่การต่อยอดลองผลิตกาแฟขี้ควาย โดยนำฝักจามจุรีมาผสมกับกากน้ำตาลหมักให้มีรสหวานๆ อมเปรี้ยวเพื่อให้ควายกินเม็ดกาแฟ เม็ดกาแฟจะย่อยอยู่ในท้องควาย 2 วันจึงจะถูกขับถ่ายออกมา แล้วจึงแยกเม็ดกาแฟออก จากนั้นล้างน้ำ แกะเปลือกล้างเมือก ผึ่งให้แห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 4 เดือน เพื่อให้ได้รสชาติและความหอม ก่อนนำไปคั่วและชงจำหน่ายต่อไป

Address

บ้านปางควาย
บ้านปางควาย บ้านปางควาย แขวง/ตำบล แม่จัน
เขต/อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย 57110

Tel

0861925179

Social media