Blog

นวัตกรรมไทยช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์

ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

 • แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์ด้านสุขภาพได้จากทุกที่ ทุกเวลา
 • ให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่ กล่องข้อความ การโทร และวิดีโอคอล
 • มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 24 สาขา
 • ครอบคลุมทั้งสุขภาพผู้หญิง แม่และเด็ก สุขภาพจิต และการดูแลสุขภาพทั่วไป
ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

ซีคด็อก ZeekDoc

 • ตัวเชื่อมให้ผู้ป่วยกับหมอได้เจอกัน ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาลที่สังกัด วันและเวลาลงตรวจคนไข้ จำแนกสาขาและความเชี่ยวชาญอย่างละเอียด โดยเฉพาะคลินิกเฉพาะทาง
 • ช่วยให้ผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลพบแพทย์ได้ง่ายขึ้น
 • มีระบบนัดหมายล่วงหน้า การแจ้งเตือนนัดหมาย การเก็บสถิติของผู้ป่วย
ซีคด็อก ZeekDoc

QueQ Application ระบบจัดคิวอัจฉริยะ

 • แอปพลิเคชั่นจองคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น
 • สามารถจองและจัดคิวผ่านสมาร์ตโฟน
 • ระบบจะประมวลผลและจัดคิวให้ผู้รับบริการอัตโนมัติ
 • ช่วยให้เข้ารับบริการได้รวดเร็ว ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุด
 • สามารถทราบเวลาในแต่ละจุด ช่วยลดเวลาให้กับคนไข้และญาติได้หลายชั่วโมง
 • โรงพยาบาลตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีปัญหาติดขัดได้ทันสถานการณ์
ซีคด็อก ZeekDoc

แฮปปี้ คิว Happy Queue

 • ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน
 • ออกคิวเพียงครั้งเดียว ตรวจสอบคิวได้ตลอดเวลา ส่งผู้ป่วยไปยังหลายแผนกได้ภายในครั้งเดียว
 • สามารถคาดการณ์คิวของผู้ป่วยและแพทย์แบบอัตโนมัติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการทำงาน
ซีคด็อก ZeekDoc

ระบบอุปกรณ์ตรวจตาทางไกล

 • ตรวจตาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยกล้องส่องตรวจตา
 • แพทย์จะควบคุมการทำงานจากระยะไกล ด้วย เมาส์ หรือจอยสติกส์
 • ใช้กล้องถ่ายภาพดวงตา และแสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์
 • แพทย์สามารถติดตามและตรวจรักษาคนไข้โดยไม่ต้องเดินทางไปพบคนไข้
 • ช่วยให้จักษุแพทย์รักษาคนไข้ในชุมชนห่างไกลได้
ซีคด็อก ZeekDoc

OOCA แพลตฟอร์มปรึกษาด้านจิตแพทย์

 • แพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา คนไข้ และคนทั่วไป
 • เป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น
 • ไม่มีการจ่ายยา เป็นการพูดคุยปรึกษาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น
 • หากต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ระบบแนะนำสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับคนไข้
>OOCA แพลตฟอร์มปรึกษาด้านจิตแพทย์
ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

 • แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์ด้านสุขภาพได้จากทุกที่ ทุกเวลา
 • ให้บริการ 3 ช่องทาง ได้แก่ กล่องข้อความ การโทร และวิดีโอคอล
 • มีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 24 สาขา
 • ครอบคลุมทั้งสุขภาพผู้หญิง แม่และเด็ก สุขภาพจิต และการดูแลสุขภาพทั่วไป
ชีวี แอปพลิเคชั่นปรึกษาแพทย์

ซีคด็อก ZeekDoc

 • ตัวเชื่อมให้ผู้ป่วยกับหมอได้เจอกัน ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น
 • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ โรงพยาบาลที่สังกัด วันและเวลาลงตรวจคนไข้ จำแนกสาขาและความเชี่ยวชาญอย่างละเอียด โดยเฉพาะคลินิกเฉพาะทาง
 • ช่วยให้ผู้ป่วยจากพื้นที่ห่างไกลพบแพทย์ได้ง่ายขึ้น
 • มีระบบนัดหมายล่วงหน้า การแจ้งเตือนนัดหมาย การเก็บสถิติของผู้ป่วย
ซีคด็อก ZeekDoc

QueQ Application ระบบจัดคิวอัจฉริยะ

 • แอปพลิเคชั่นจองคิวพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ทำให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น
 • สามารถจองและจัดคิวผ่านสมาร์ตโฟน
 • ระบบจะประมวลผลและจัดคิวให้ผู้รับบริการอัตโนมัติ
 • ช่วยให้เข้ารับบริการได้รวดเร็ว ใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลน้อยที่สุด
 • สามารถทราบเวลาในแต่ละจุด ช่วยลดเวลาให้กับคนไข้และญาติได้หลายชั่วโมง
 • โรงพยาบาลตรวจสอบและแก้ไขจุดที่มีปัญหาติดขัดได้ทันสถานการณ์
ซีคด็อก ZeekDoc

แฮปปี้ คิว Happy Queue

 • ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน
 • ออกคิวเพียงครั้งเดียว ตรวจสอบคิวได้ตลอดเวลา ส่งผู้ป่วยไปยังหลายแผนกได้ภายในครั้งเดียว
 • สามารถคาดการณ์คิวของผู้ป่วยและแพทย์แบบอัตโนมัติ
 • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้อย่างหลากหลายตามกระบวนการทำงาน
ซีคด็อก ZeekDoc

ระบบอุปกรณ์ตรวจตาทางไกล

 • ตรวจตาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยกล้องส่องตรวจตา
 • แพทย์จะควบคุมการทำงานจากระยะไกล ด้วย เมาส์ หรือจอยสติกส์
 • ใช้กล้องถ่ายภาพดวงตา และแสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์
 • แพทย์สามารถติดตามและตรวจรักษาคนไข้โดยไม่ต้องเดินทางไปพบคนไข้
 • ช่วยให้จักษุแพทย์รักษาคนไข้ในชุมชนห่างไกลได้
ซีคด็อก ZeekDoc

OOCA แพลตฟอร์มปรึกษาด้านจิตแพทย์

 • แพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา คนไข้ และคนทั่วไป
 • เป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายขึ้น
 • ไม่มีการจ่ายยา เป็นการพูดคุยปรึกษาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น
 • หากต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง ระบบแนะนำสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้กับคนไข้
>OOCA แพลตฟอร์มปรึกษาด้านจิตแพทย์