Blog

นวัตกรรมสู้โควิด...ตรวจ คัดกรอง ลดการแพร่เชื้อ จากฝีมือและความสามารถที่คนไทยภาคภูมิใจ

นวัตกรรมสู้โควิด...ตรวจ คัดกรอง ลดการแพร่เชื้อ จากฝีมือและความสามารถที่คนไทยภาคภูมิใจ

โรคอุบัติใหม่มักเกิดขึ้นได้แบบไม่ทันตั้งตัว และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ก็นับเป็นหนึ่งในความท้าทายความสามารถของมนุษย์ที่จะหาวิธีป้องกันรักษา หลายประเทศทั่วโลกยังคงพยายามค้นหาวัคซีนและวิธีการป้องกันดูแลประชาชนให้ปลอดภัย

สำหรับประเทศไทยในช่วงวิกฤตเช่นนี้ก็มีการพัฒนานวัตกรรมหลากหลายเพื่อรับมือทั้งในเชิงป้องกัน ตรวจคัดกรอง และการรักษาผู้ป่วย ไปดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถด้านนวัตกรรมของคนไทย

 • ใกล้มือหมอ

  แอปพลิเคชั่นสำหรับตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นด้วยตัวเอง อุ่นใจเหมือนมีแพทย์อยู่ด้วย 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบเช็คอาการว่าเข้าข่ายเป็น COVID-19 หรือไม่ เช็คโรคอื่นๆ ได้กว่าพันโรค ช่วยลดความแออัดและความเสี่ยงในการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 • DDC-Care

  แอปพลิเคชั่นติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อควบคุมผู้ที่มีความเสี่ยงฯ ให้อยู่ในพื้นที่กักตัวเอง หากผลสุขภาพแย่ลงก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือในทันที ช่วยลดงานติดตามผู้มีความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง

 • สเปรย์ Tigerplast MaskShield+

  สเปรย์สำหรับฉีดหน้ากากผ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยสะท้อนฝุ่นและไวรัส กรองเชื้อโรคและฝุ่น PM2.5 ได้ สร้างความมั่นใจให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตในวิถีความปกติใหม่ หรือ New Normal ได้แบบไร้กังวล

 • FabLab เครื่องพิมพ์ 3 มิติหรือ 3D Printing

  นวัตกรรมผลิตหน้ากากชนิดบังใบหน้าหรือ Face Shield ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 • CU-RoboCovid

  หุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์เพื่อแบ่งเบาภาระ และช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 จากที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้ออย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ประกอบด้วย หุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ หุ่นยนต์แท็บเลตสำหรับดูแลและพูดคุยกับผู้ป่วย และหุ่นยนต์สื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ผ่านระบบ Video Conference

ในยามที่ประเทศไทยเผชิญหน้ากับวิกฤตจากโรคระบาด นับเป็นความภาคภูมิใจที่มีคนไทยหลายคนได้ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่มีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยให้เราผ่านช่วงที่ยากลำบากและมีสุขภาพดีไปด้วยกัน