Innovation For Economic

Agriculture

Rice Straw Paper Product

Rice Straw Paper Product

Rice Straw Paper Product
Rice Straw Paper Product

นวัตกรรมด้านกระบวนการและผลิตภัณฑ์ กระดาษฟางข้าว เกิดจากการนำฟางข้าวมาทำกระดาษ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฟางข้าว แทนการเผาทิ้ง โดยสามารถทำกระดาษได้ 2 แบบ กระดาษฟางข้าว 100% และกระดาษฟางข้าวผสมกระดาษรีไซเคิล กระดาษฟางข้าว สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ที่คั่นหนังสือ ทำการ์ด ทำไดอะรี่ จานรองแก้วน้ำ ดอกกุหลาบ ดอกไม้จันทน์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ งานศิลปะ ภาพวาด โลโก้

Address

Khao Kum Rice Community Enterprise
427 11 แขวง/ตำบล บ้านต๊ำ
เขต/อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000