Innovation for Crafted Living

Connected Living

P-sync แผ่นฮอร์โมนพลาสเตอร์ติดผิวหนัง นวัตกรรมกระตุ้นการเป็นสัดสำหรับวัวเนื้อและวัวนม

P-sync Plaster Synchronization

P-sync แผ่นฮอร์โมนพลาสเตอร์ติดผิวหนัง นวัตกรรมกระตุ้นการเป็นสัดสำหรับวัวเนื้อและวัวนม
P-sync Plaster Synchronization

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายและมั่งคั่ง อุปกรณ์กระตุ้นการเป็นสัดสำหรับวัวเนื้อและวัวนม ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกต่อเกษตรกร อุปกรณ์  P-sync จะปล่อยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเข้าสู่ร่างกายสัตว์ เพื่อควบคุมวงรอบการเป็นสัด ซึ่งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่สูงจะกดการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าที่ทำการควบคุมการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล เมื่อหยุดการให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะมีการหลั่งฮอร์โมนฟอลลิเคิลสติมูเลติงจากต่อมใต้สมองอีกครั้ง เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล จึงเป็นสัดและเกิดการตกไข่ตามมา ทำให้สัตว์พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

Address

บริษัท น้ำเชื้อว่องไว จำกัด
91/224 อาคารพาณิชย์พฤกษา แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000