Innovation for Crafted Living

Smart Living

Mobile Burn เตาเผาขยะเคลื่อนที่

Mobile Burn เตาเผาขยะเคลื่อนที่

นวัตกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กที่พัฒนาจากเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณโดยออกแบบให้เป็นระบบแก๊สซิฟิเคชั่นที่สามารถนำก๊าซสังเคราะห์หลังการเผาไหม้กลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาขยะในโซนออกซิเดชั่น โดยก๊าซสังเคราะห์จะถูกเก็บกลับมาผสมก๊าซหุงต้มที่หัวเผารวมกับระบบความร้อนที่สะท้อนกลับจากผนังเตา จึงเกิดอุณหภูมิเผาไหม้สูงกว่า 800 องศาเซลเซียส สามารถเผาขยะมูลฝอยทั้งเปียกและชื้นได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ส่วนก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้จะถูกส่งกรองด้วยชุดกรองเซรามิก ถ่านกัมมันต์และใยแก้ว รวมทั้งระบบไซโคลนประสิทธิภาพสูงเพื่อดักฝุ่นละอองก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ

Address

บริษัท เชียงใหม่เอ็นไวรอนเม้นท์ โปรเทค จำกัด
348 แม่คาว 4 แขวง/ตำบล มะขามหลวง
เขต/อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120

Tel

0959191496

E-mail

cep2551@hotmail.com

Social media