Innovation for Crafted Living

Easy Living

Innowaste

Innowaste

Innowaste
Innowaste

นวัตกรรมที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น Inno Waste: เครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินคุณภาพ โดยการพัฒนาให้ใบมีดสามารถย่อยบดอาหารขนาดใหญ่และแข็งได้ เช่น กระดูกสัตว์ และกระดองปู ก่อนนำไปผ่านการปรับปรุงคุณภาพดิน และระบบทำแห้ง ส่งผลให้สามารถแปรสภาพขยะเป็นดินได้ภายใน 30 นาที และดินที่ได้มีค่าเฉลี่ยของไนโตรเจน โปแตสเซียม และฟอสฟอรัส (NPK) สูงกว่าค่าเฉลี่ยดินการค้าทั่วไป

Address

บริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
262/14 ประชาอุทิศ แขวง/ตำบล ห้วยขวาง
เขต/อำเภอ ห้วยขวาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310